[16/05/2567] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการผู้ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
[16/05/2567] ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการผู้ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
[14/05/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม
[14/05/2567] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม