[10/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ Smart TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาเตอร์หน้ากระเบื้องมีกันตก จำนวน 7 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตีะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/06/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08/05/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของตาข่าย จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/12/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง