[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นการพยาบาล 3 ชั้น (รถเข็นฉุกเฉิน ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสง Dental LED Light Cure จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง PVC 3 ชั้น จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น ขนาด 52*92*80 แบบมีล้อ 2 ชั้น ไม่มีขอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ตา จำนวน 1 กล้อง โยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจัาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักรยานนั่งปั่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเผาลูปชนิดอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าทำหัตถการ จำนวน 1 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnatic จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[19/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวงารครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประักาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบีบเป็นระยะด้วยลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาพจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น โครงทำด้วยสแตนเลส จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อรถเข็นเครื่องมือผ่าตัด 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสำหรับวาง TRAY สำหรับใส่น้ำยา จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพะเจาะจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นการพยาบาล 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
[12/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของโครงเหล้ก 5 ชั้น จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
[12/02/2567] ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
[12/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมหารให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/02/2567] ประกาศผู้ยะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 7 เครื่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[08/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08/02/2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้วางรองเท้าชนิดเหล้กบานประตูปิด แผงกระจก 6 ชั้น จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/12/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง