[10/06/2567] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้า โรงพยาบาลแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[04/06/2567] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน 6 เดือน)
[25/05/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2567
[07/05/2567] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ AOC(Ambulance Operation Center) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/04/2567] -ร่าง- ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ AOC (Ambulance Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
[09/01/2567]  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์AOC (Ambulance Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/12/2566] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารกายภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
[06/11/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2567
[06/09/2566] ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
[09/08/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)