[23/02/2567] ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติคฯ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[23/02/2567] ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14/02/2567] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโร สโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 1 เครื่อง
[06/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 เครื่อง
[06/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 เครื่อง
[06/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นฯ
[09/01/2567]  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์AOC (Ambulance Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/12/2566] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารกายภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
[06/11/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2567
[06/09/2566] ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
[09/08/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)