[22/01/2567] ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยเฉลิมรักษ์ ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[09/05/2567] ประกวดราคาซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องประชุมแก้วโกศัย ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[28/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567(ทุกงบ)