[08/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือเเละผ้าห่ม จำนวน 1 ตู้
[08/02/2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกเเรกคลอด จำนวน 1 ตู้
[07/02/2567] ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์AOC (Ambulance Operation Center) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[22/01/2567] ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยเฉลิมรักษ์ ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)