ตรวจสอบ PassCode ThaiRefer

เข้าสู่ระบบ

Username : Password :

เกี่ยวกับเรา

   โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบบูรณาการเขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานการดูแลผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการบริการที่ดีแก่ประชาชน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คณะดำเนินงานพัฒนาระบบส่งต่อ(Thai Refer)จังหวัดแพร่

Download

คู่มือการ Update อยู่ในไฟล์ที่ Download