ประวัติ รพ.แพร่


พ.ศ. 2497
   ได้มีการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่ โดยกรมการแพทย์ อยู่บน ถ.ช่อแฮ่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
พ.ศ. 2498
   เปิดทำการ วันที่ 24 มิถุนายน 2498 ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินอีก 26 ไร่เศษ (ปัจจุบัน รวมที่ดินทั้ง หมด 56 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา)

พ.ศ. 2507
   สร้างอาคารผู้ป่วย 1 หลัง
พ.ศ. 2508
   ต่อเติมห้องพิเศษ และสร้างตึกผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โดยมีห้องพิเศษ สามัญ ห้องคลอด (ปัจจุบัน เป็นห้องศัลยกรรมกระดูก)
พ.ศ. 2511,2516,2517
   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสามัญ (ปัจจุบัน เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง/ชาย และ ได้ปรับอาคารเป็นกลุ่มงานจิตเวชและเวชกรรมฟื้นฟู)
พ.ศ. 2516
   สร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น

พ.ศ. 2517
   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยชั้นเดียว 14 ห้อง 114 เตียง
พ.ศ. 2518
   เปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด ห้องเอกเรย์
พ.ศ. 2524
   ก่อสร้างตึกแสงพลอย 16 ห้อง คสล.2 ชั้น
พ.ศ. 2525
   ก่อสร้างผู้ป่วยหนัก คสล. ชั้นเดียว (ปัจจุบัน เป็นห้องกุมารเวชกรรม)
พ.ศ. 2528
   สร้างห้องผ่าตัด 4 ห้อง ต่อมาได้ปรับอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกเป็นห้องผ่าตัด 7 ห้อง พิเศษ 1 ห้อง
พ.ศ. 2529
   เปิดอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น เป็นอาคารอำนวยการห้องประชุม ตรวจโรค เก็บค่าบริการ จ่ายยา ห้องเวชระเบียน
พ.ศ. 2530
   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนรีเวชกรรมและห้องคลอด 4 ชั้น เปิดในปี พ.ศ. 2532 เป็นอาคารสูง หลังแรกของโรงพยาบาลแพร่
พ.ศ. 2534
   เปิดอาคารผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง คสล. 2 ชั้น และเปิดอาคารจ่ายกลางบริการเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2537
   กาชาดกับประชาชน บริจาคก่อสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นธนาคารเลือดและรับบริจาคโลหิต 2 ชั้น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2567 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 118 วันนี้    » 184 เมื่อวาน    » 3,887 เดือนนี้    » 6,564 เดือนที่แล้ว
» 20,952 ปีนี้    » 23 ปีที่แล้ว    » 20,975 ทั้งหมด
Record: 118 (20/07/2567)