ข้อมูล รพ.แพร่โรงพยาบาลแพร่

ประเภท : โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
เปิดทำการ : วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2498
(เป็นเวลา 68 ปี 11 เดือน 27 วัน)
จำนวนเตียง : 500 เตียง
ที่ตั้ง : โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
มีพื้นที่ทั้งหมด : 56 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา
โทรศัพท์ : 0-5453-3500
โทรสาร : 0-5451-1096
Website : www.phraehospital.go.th

จำนวนเตียงในหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย

จำนวนหอผู้ป่วย

จำนวนเตียงในหอผู้ป่วย

สามัญ

พิเศษ

รวม

สามัญ

พิเศษ

รวม

อายุรกรรม

4
อายุรกรรมชาย 1
อายุรกรรมชาย 2
อายุรกรรมหญิง 1
อายุรกรรมหญิง 2

4
เฉลิมรักษ์ ชั้น 1
เฉลิมรักษ์ ชั้น 2
เฉลิมรักษ์ ชั้น 3
เฉลิมรักษ์ ชั้น 4

8

120

48

168

ศัลยกรรม

3
ศัลยกรรมอุบัติเหตุและระบบประสาท
ศัลยกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง

2
ไมตรีประชา ชั้น 4
ไมตรีประชา ชั้น 5

5

90

26

116

ศัลยกรรมกระดูก

2
ศัลยกรรมกระดูกชาย
ศัลยกรรมกระดูกหญิง

-

2

55

-

55

สูตินรีเวชกรรม

2
นรีเวชกรรม
สูติกรรม

-

2

48

12

60

กุมารเวชกรรม

1
กุมารเวชกรรม

-

1

39

5

44

ตา หู คอ จมูก

1
ตา หู คอ จมูก

-

1

25

5

30

สงฆ์อาพาธ

1
สงฆ์อาพาธ

-

1

8

19

27

รวม

14

6

20

385

115

500

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2567 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 227 วันนี้    » 237 เมื่อวาน    » 3,978 เดือนนี้    » 6,769 เดือนที่แล้ว
» 14,479 ปีนี้    » 23 ปีที่แล้ว    » 14,502 ทั้งหมด
Record: 227 (19/06/2567)